BUS KØREKORT  –  ODENSE  –  PRIVAT/ERHVERV – D1/D

BUS KØREKORT

Der findes i dag 2 typer bus kørekort. Kategorierne hedder D1 eller D. Forskellen på disse er udelukkende hvilken størrelse bus du ønsker at føre. I store dele af Danmark udbyder køreskolerne udelukkende kategori D, og du vil dermed automatisk få tilskrevet både kategori D1 og D på dit kørekort. Desuden adskilles der mellem bus/privat og bus/erhverv

For at erhverve kørekort til bus skal du besidde et kørekort til personbil kat.B. og være fyldt 24 år. Kørekort til bus er endvidere gyldig i 5 år fra udstedelse af kørekortet. Herefter kræves der  ny lægeerklæring samt vellignende pasbillede. Borgerservice centre står for denne opgave. Der indkræves et mindre beløb for denne ydelse.

 

UNDTAGELSESREGLER- 21 ÅRIG

kørekort til bus må erhverves før det fyldte 24. år hvis:

  • Bus- kategori D1 (21 år)
  • Mekanikerlærling
  • Ansat i redningsberedskabet
  • Værnepligtig
  • Særlig kvalifikation
  • Frivillig i forsvaret
  • Hjemmeværnet
  • Politiets tjeneste

UNDERVISNINGSKRAV – BUS/PRIVAT

Når du skal erhverve kørekort til Bus/privat skal du efter dansk lovgivning mindst modtage nedenstående antal lektioner a’ mindst 45 minutters varighed.

 16 lektioner i teorilokale

 14 lektioner i praktisk køreundervisning

 4 lektioner på køreteknisk anlæg

Rent privat buskørsel, samt ikke erhvervsmæssig buskørsel kræver kun et stempelgebyr ved berammelse af teori- & køreprøve. Består du ikke teori- eller køreprøven første gang, skal der berammes ny prøve mod betaling.

EFTERUDDANNELSE – EU BEVIS

Erhverver du kørekort til bus kræves der samtidig et EU bevis. Visse førere er dog undtaget. Der kræves af føreren ligeledes efteruddannelse hvert 5. år.

Bus Kørekort – Privat

Bus/privat er tilstrækkeligt for personer der ønsker at køre udelukkende privat kørsel, dvs. kørsel med den nærmeste familie og nære venner både nær og fjern. Fører af en sådan bus skal derfor ikke opfylde krav om uddannelse eller erfaring i at køre bus eller lastbil i to år, hverken ved kørsel i Danmark eller udland. Der gælder samme regler for kørsel i egen bus eller i lejet bus.

Bemærk venligst at der findes “ikke- erhvervsmæssig buskørsel”. Dette vil sige at kørsel udført af fører uden betaling af nogen art, f.eks. ulønnet medlem af en idrætsforening. Denne fører kræves kun kørekort til bus kategori D. Ved kørsel til udlandet kræves dog af denne fører to års erfaring i at køre bus eller lastbil og grundlæggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse (chaufføruddannelsesbevis skal medbringes)

Hvis Føreren modtager betaling af enhver art for at føre bussen, er vedkommende omfattet af krav om grund-læggende kvalifikationsuddannelse og efteruddannelse. Tillige kræves to års erfaring i at køre bus eller lastbil.

Bus Kørekort – Erhverv

Du kan både erhverve Bus kørekort /erhverv – D eller Bus kørekort – D1/erhverv. Erhvervs- kørekort er for dig der hovedsageligt ønsker ansættelse i en virksomhed der lever af at køre persontransport.

Du kan forestå teoriprøven til både bus/privat og bus/erhverv på samme tid. Det kræver blot at ansøgningerne til begge kategorier bliver berammet til samme dag. Der opkræves ved denne metode et stempelgebyr for hver ansøgning.

Når du afvikler køreprøve til bus/erhverv vil der især blive lagt vægt på kørekomfort. Du vil blive udsat for en udvidet kontrolprøve af bussen. Samtidig vil du på tydelig Dansk skulle forklare om særlige krav til busser samt gøre rede for visse paragraffer i bekendtgørelse om busser.

 

Holdstart

Ingen Events

    Bliv kontaktet hvis du har spørgsmål, eller ønsker at høre mere om hvad vi kan tilbyde!