GENERHVERV KØREKORT

Hvilken kategori skal jeg generhverve til?

Generhverv kørekort ved Ibsens Køreskole i Odense. Hos Ibsens køreskole kan du generhverve:

trailerkørekort
lastbilkørekort
kørekort til bus
kørekort til personbil

Normalt vil du skulle generhverve dit kørekort i en personbil. Grunden til dette er, at de fleste forseelser der giver anledning til frakendelsen, kan undgås igen ved at repetere den almindelige færdselslov. Hvis frakendelsen derimod skyldes en speciel forseelse, der kun er aktuel i et bestemt type køretøj, kan der stilles krav om generhvervelse i en sådan kategori. F.eks. tilsidesættelse af køre- hviletids bestemmelser eller højresvingsulykker, med blinde vinkler i centrum.

Der er ingen regler for hvor mange gange du kan afvikle en teori- eller køreprøve. Der vil ligegyldig hvor længe det er siden du fik frakendt dit kørekort være tale om en generhvervelse og der stilles derfor ingen krav til modtagelse af undervisning hos en godkendt kørelære. Et godt råd vil dog altid være at opsøge en kørelære. Med Ibsens køreskole kan du trygt generhverve dit kørekort i Odense.

Hvad sker der hvis jeg ikke består min teori- & køreprøve?

Består du imod forventning ikke din teoriprøve første gang, vil dit kørekort blive inddraget samme dag. Du vil nu ikke få udfærdiget et nyt kørekort før ny teoriprøve samt køreprøve begge er bestået (Du har fra denne dag dermed ikke gyldig førerret længere).

Hvad betyder en betinget frakendelse af mit kørekort ?

Du skal generhverve dit kørekort senest 6 mdr. efter dommen på din forseelse er stadfæstet af dommer. Generhvervelsen består af en teoriprøve og en køreprøve (kaldes dog en kontrollerende køreprøve). Ved teoriprøvens afvikling skal du kunne fremvise gyldig legitimation (Kørekort og evt. Pas, (Afhængig af Gammelt/Nyt EU kørekort). Består du teoriprøven første gang, vil dit kørekort blive genudleveret. Kørekortet/Pas skal på ny medbringes til din kommende køreprøve. Består du ligeledes Køreprøven første gang får du dit medbragte kørekort retur. Du vil nu lovligt kunne føre motorkøretøj på samme vis som inden du modtog dom. Du skal være opmærksom på at en betinget dom dog stadig 3 år frem i tiden vil kunne medføre strengere straf (Ubetinget frakendelse) for overtrædelser af samme karakter i færdselsloven.

Vigtigt at vide

Hvis du ikke afvikler prøve inden tidsfristens udløb vil dit kørekort blive inddraget af borgerservice/Politi. Hvis du har gyldig førerret til flere forskellige kategorier og du ikke senest i 2. forsøg består din teori- eller køreprøve er det påkrævet at du skal generhverve enkeltvis til samtlige kategorier du videre ønsker førerret til. (F.eks. Personbil, lastbil, påhængsvogn). Ligeledes bør du være opmærksom på at du senest 3 år efter udløb af førerret uden fornyelse af dit kørekort kræves aflæggelse af teoriprøve samt køreprøve!

 

 

 

Holdstart

Ingen Events

    Bliv kontaktet hvis du har spørgsmål, eller ønsker at høre mere om hvad vi kan tilbyde!