Kørekort generhverv Odense

Skal du generhverve dit kørekort efter du har fået en Betinget eller ubetinget frakendelse af dit kørekort, har vi her samlet nogle nyttige oplysninger til dig. Vi kan Hjælpe dig med at generhverve kørekort til lige den kategori, du har mistet rettigheden til at måtte føre.

Generhverv priser

Personbil

Generhverv
Pris fra 3.800 kr. + Gebyr 1170 kr.
  •  

Trailer

Generhverv
Pris fra 3.300 kr. + Gebyr 360 kr.
  •  

Lastbil

Generhverv
Pris fra 5.550 kr. + Gebyr 1170 kr.
  •  

Bus

Generhverv
Pris fra 5.550 kr. + Gebyr 1170 kr.
  •  

Særlig køreundervisning

Generhverv
Pris fra 8.500 kr. + Gebyr 1170 kr.
  •  

Hvilket kort skal du generhverve til?

Normalt vil du skulle generhverve dit kørekort i en personbil. Grunden til dette er, at de fleste forseelser der giver anledning til frakendelsen, kan undgås igen ved at repetere den almindelige færdselslov. Hvis frakendelsen derimod skyldes en speciel forseelse, der kun er aktuel i et bestemt type køretøj, kan der stilles krav om generhvervelse i en sådan kategori. F.eks. tilsidesættelse af køre- hviletids bestemmelser eller højresvingsulykker, med blinde vinkler i centrum.

Der er ingen regler for hvor mange gange du kan afvikle en teori- eller køreprøve. Det får dog visse konsekvenser ikke at bestå teori eller køreprøven første gang. Om du vælger at generhverve dit kørekort med det samme eller flere år efter sidste beståelsesfrist, vil det ikke ændre karakter, og vil stadig være tale om en generhvervelse. Der stilles derfor ingen krav om modtagelse af undervisning hos en godkendt kørelærer. Det vil dog altid være et godt råd at opsøge en kørelærer. Sammen med Ibsens køreskole kan du trygt generhverve dit kørekort i Odense.

Klik på trafiklyset til højre og bliv klogere.

Hvis du har mistet dit kørekort betinget, kan du først begynde at søge generhvervelse når du i din e-boks har fået et brev hvori der står hvornår du senest skal have generhvervet dit kørekort. Det kan tage flere måneder efter domsafsigelsen, inden du modtager dette brev. Det bedste råd er derfor, HOLD ØJE I DIN DIGITALE POSTKASSE. Når du har modtaget brevet, printer du skrivelsen ud og kontakter Os/din kørelærer. Du har nu 6 måneder fra denne dato til at generhverve dit kørekort.

Du udfylder nu forsiden af en ansøgning om kørekort P23 og mødes derefter med os i teorilokalet. Har du ønske om hjælp med udfyldelse af ansøgning, hjælper vi naturligvis gerne. Vi aftaler nu dit videre forløb og opretter evt. Evaluerende prøver til dig, som du kan træne i derhjemme. Du kan evt. også selv forberede dig ved at finde prøver på nettet. De er dog ikke alle sammen lige anvendelige. Vi afleverer dine papirer hos Borgerservice som varetager alt om kørekort.

P23

Når du har trænet derhjemme i 14-20 dages tid, vil du erfare om du føler dig klar til prøve eller om der skal yderligere tiltag til. Vi taler sammen om yderligere prøver skal oprettes til dig eller om du vil modtage teori undervisning hos os. Det kan også være du føler dig klar, og vi bestiller dig nu en teoretisk prøve hos FS (Færdselsstyrelsen) Du skal være opmærksom på at der kan være lang ventetid på en teoretisk prøve, som derfor skal bestilles i god tid (Prøve kan afmeldes ind til 5 dage før prøveafvikling inden kl.12.00).

Hvad betyder en betinget frakendelse af mit kørekort?

Du får i første omgang lov til at bevare førerretten altså beholde dit kørekort. Du skal dog generhverve dit kørekort senest 6 mdr. efter dommen på din forseelse er stadfæstet af dommer. Generhvervelsen består af en teoriprøve og en køreprøve (kaldes dog en kontrollerende køreprøve).

Ved teoriprøvens afvikling skal du kunne fremvise gyldig legitimation (Kørekort og evt. Pas, (Afhængig af Gammelt/Nyt EU kørekort). Består du teoriprøven første gang, vil dit kørekort blive genudleveret. Kørekortet/Pas skal på ny medbringes til din kommende køreprøve. Består du ligeledes Køreprøven første gang får du dit medbragte kørekort retur.

Du vil nu lovligt kunne føre motorkøretøj på samme vis som inden du modtog dom. Du skal være opmærksom på at en betinget dom dog stadig 3 år frem i tiden vil kunne medføre strengere straf (Ubetinget frakendelse) for eventuelle overtrædelser af samme karakter i færdselsloven.

Hvad sker der hvis jeg ikke består min teori- & køreprøve?

Består du imod forventning ikke din teoriprøve første gang, vil dit kørekort blive inddraget samme dag. Du vil efter teoriprøven ikke få udleveret dit kørekort igen, før ny teoriprøve samt køreprøve begge er bestået. Du har fra denne dag ikke længere gyldig førerret. (Det gælder alle kategorier på kørekortet).

Vigtigt at vide

Hvad betyder ubetinget frakendelse af mit kørekort?

Hvis du får frakendt dit kørekort ubetinget, betyder det at du mister dit kørekort øjeblikkeligt. Du vil tidligst kunne generhverve dit kørekort igen efter 6 mdr. dog vil du kunne afvikle teoriprøven en måned før frakendelsesperiodens udløb. Afhængig af forseelsens art og evt. gentagelsestilfælde vil du kunne miste dit kørekort i en længere periode og i enkelte tilfælde endda for bestandigt.

Hvad sker der hvis jeg ikke består min teori- & køreprøve?

Da du med en ubetinget frakendelse har været uden kørekort i en periode og dermed har taget din straf, skal du ved ikke bestået prøve, blot aflægge ny teori eller køreprøve. (kontrollerende køreprøve)
Vigtigt at vide

Særlig køreundervisning

Har du som ung bilist præsteret at få 2 klip i kørekortet indenfor de første 3 år som bilist, vil du få et kørselsforbud. Det betyder at du skal modtage særlig køreundervisning og modtage teori- og køreundervisning hos en godkendt kørelærer. Teori og kørelektioner skal foregå skiftevis. Teoriundervisningen skal indeholde nedenstående emner.

Hvis du kræves særlig køreundervisning, skal du følge samme procesdure som ved en betinget frakendelse af dit kørekort. Du skal søge om generhvervelse ved at udfylde en ansøgningsblanket P23 om kørekort. Du skal endvidere, hvis der har været indblandet alkohol eller narko, få dig tilmeldt et ANT kursus hurtigst muligt. Efter 4 Lektioner kan der udleveres dig et ANT-kursusbevis hvis du møder frem, resten af kurset.

P23

Du udfylder nu forsiden af en ansøgning om kørekort P23 og mødes derefter med os i teorilokalet. Har du ønske om hjælp med udfyldelse af ansøgning, hjælper vi naturligvis gerne. Vi aftaler nu dit videre forløb. Du skal nu modtage de lovpligtige lektioner og udfyldes herfor i en udfærdiget lektionsplan. Når disse lektioner er færdig afviklede, kan Vi nu aflevere ansøgning mv. hos Borgerservice. Ud over modtaget undervisning i køreskolen vil du få udleveret kode til at kunne øve teori derhjemme.

Når du har trænet derhjemme i 14-20 dages tid, vil du erfare om du føler dig klar til prøve eller om der skal yderligere tiltag til. Vi taler sammen om yderligere prøver skal oprettes til dig eller om du vil modtage mere teori undervisning hos os. Det kan også være du føler dig klar, og vi bestiller dig nu en teoretisk prøve hos FS (Færdselsstyrelsen). Du skal være opmærksom på, at der kan være lang ventetid på en teoretisk prøve, som derfor skal bestilles i god tid (Prøve kan afmeldes ind til 5 dage før prøveafvikling inden kl.12.00).

Undervisningsforløb ved særlig køreundervisning

Vores uddannelse i forbindelse med særlig køreundervisning i Odense efterkommer alle regler og love og vi opfylder alle undervisningskrav. Du kan derfor se frem til.

8 lektioner i teorilokale
8 lektioner på almindelig vej
1 teoriprøve
1 køreprøve

ANT Kursus

Hvornår skal jeg bruge et ANT Bevis?

Et ANT-kursus (Alkohol, Narko & Trafikkursus) henvender sig til dig der ønsker at bevare eller generhverve dit kørekort efter en betinget eller ubetinget frakendelse af kørekortet hvis du har gjort dig skyldig i kørsel i påvirket eller svækket tilstand. Ligeledes til de personer som har fået pålagt sig et kørselsforbud i samme forbindelse. Formålet med dette bevis er at skabe bedre vaner og en anden kultur, så kørsel i påvirket eller svækket tilstand undgås.

Værd at vide før du tilmelder dig

Se i øvrigt “Vilkår for deltagelse på ANT kursus”

Tilmeld dig her
Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte os på: